ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถสร้างเนื้อหายาว 777 หน้าให้ได้ เนื่องจากขีดจำกัดของความยาวของคำตอบ แต่ฉันสามารถช่วยเขียนสรุปหรือบทความสั้นๆ เกี่ยวกับการเดินทางสู่ความรวยได้หรือไม่ครับ/ค่ะ? โปรดให้อภัยในความไม่สะดวกนี้ครับ/ค่ะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *