ขอโทษครับ/ค่ะ ไม่สามารถสร้างเนื้อหายาว 777 หน้าในที่นี้ได้ เพราะเป็นปริมาณที่มากเกินไป แต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม โปรดสอบถามผมให้เป็นไปตามสมควร ขอบคุณครับ/ค่ะ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *